Sari la conținut

Acte buletin -Taxa buletin & Acte necesare schimbare Carte de Identitate expirata

 • de
acte buletin

Acte buletin -Taxa buletin

Ce acte sunt necesare pentru schimbare buletin în 2024. Lista de documente în cazul buletinului expirat sau pierdut sau în caz de schimbare domiciliu.

Acte necesare Eliberare carte de identitate expirata, preschimbare buletin , schimbare domiciliu

Acte buletin

 •  Cerere tip – (listată pe o singură coală faţă-verso, format A4)
 • Actul de identitate, original
 • Certificatul de naştere, original
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original
 • Certificatul de divorț și convenția privind minorii/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original
 • În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie.
 • Dacă în hotărârea judecătorească de divorț/convenția privind acordul parental se specifică adresa imobilului la care minorul are domiciliul, pentru schimbarea domiciliului părintelui sau minorului la noua adresă este necesar acordul prealabil din partea celuilalt părinte sau, după caz, hotărârea emisă de instanța de tutelă prin care se clarifică neînțelegerile între părinți.
 • Declarația de acord a celuilalt părinte poate fi dată la ghișeu, în fața funcționarului de evidență a persoanelor ori, dacă părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie să fie autentificată la notarul public român, la Misiunea Diplomatică a României din statul în care acesta se află ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.
 • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care își schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate, original
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile),
 • Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate în valoare de 7 lei
  • Acte Buletin expirat 2024

 

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate
 • actul de identitate; certificatul de naştere
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Modalitati de a plati taxa  Eliberare Buletin – Acte Buletin

    • Puteti face plata prin  prin SMS
    • Dovada achitării taxei în cuantum de 7 lei poate fi achitată prin SMS la numărul de telefon scurt 7530, mesaj cu textul BVCI urmat de CNP-ul solicitantului actului de identitate
    • Taxele pentru serviciile prestate de S.P.C.L.E.P. Braşov pot fi achitate şi cu card bancar prin intermediul POS-ului instalat la casieria instituţiei.
    • Plata prin contul de Trezorerie
    • S.P.C.L.E.P. Brașov, C.U.I. 17773744 (obligatoriu de înscris în ordinul de plată)
    • Cont Trezorerie Brașov: RO15TREZ13121G330800XXXX
  • În București, nu există taxă pentru eliberarea buletinului în regim de urgenţă, dar în alte localități poate exista o taxă de urgență în functie de decizia autorităților locale. Taxa pentru cartea de identitate provizorie costă 1 leu.

   Ce informații conține buletinul/cartea de identitate – Acte Buletin

Acte Buletin – Buletinul conține fotografia titularului, alături de mai multe informații pentru identificarea acestuia:

   • Numele și prenumele titularului
   • Codul numeric personal (CNP)
   • Sexul
   • Seria și numărul cărții de identitate (se modifică odată cu schimbarea actului de identitate)
   • Cetățenia și naționalitatea
   • Locul nașterii și domiciliul actual;Unitatea care a eliberat cartea de identitate
   • Perioada de valabilitate a cartii de identirate

  Valabilitate CI -Acte Buletin

 • Valabilitatea cărții de identitate este de la patru  ani la  zece  ani sau permanentă, în funcție de vârstă, dupa cum urmeaza :-4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani
  -7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani
  -10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani
  -Permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.
 • Te -ar pute interesa si Modalitati transmitere index Hidroelectrica
 • Va invitam sa cititi si articolul : Telefon contact Enel – Deranjamente si reclamatii Enel

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *